Followers

Tsa'labah Insan Terfitnah

Wednesday, August 25, 2010

BismillahirRahmanirRahiim.

Salam Ramadhan.

Tentu anda pernah mendengar kisah Tsa'labah bukan? Kisah bagaimana si miskin yang kemudian menjadi kaya berkat doa Rasulullah SAW namun dia hanyut dalam kekayaan.

Dinukilkan dalam beberapa kitab tafsir bahawa Tsa'labah meminta Rasululah mendoakan agar Allah mengurniakan kekayaan kepada beliau dan berjanji akan menunaikan segala kewajpan harta. Setelah beberapa kali Tsa'labah merayu, Rasulullah pun mendoakan agar beliau diberi kekayaan.

Hasil daripada doa baginda SAW, kambing Tsa'labah bertambah, berkembang biak dengan cepat sehinggakan padang ragut di Madinah dipenuhi dengan kambing-kambing beliau. Tsa'labah yang sebelum ini merupakan seorang yang tidak pernah tinggal solat berjemaah, namun setelah kambing beliau berkembang biak, solat jumaat pun beliau tinggalkan. Apabila pemngut zakat datang untuk memungut zakat, beliau merungut dengan katanya :
"Ini tidak lain, hanyalah pemungut cukai semata-mata"

Kelakuan Tsa'labah ini sampai ke telinga Rasulullah dan tidak lama selepas itu diturunkan ayat yag mengutuk perbuatan Tsa'labah, lantas beliau berlari-lari mendapatkan Rasululllah meminta maaf namun sudah terlambat dan beliau meninggal pada zaman khalifah Abu Bakar.

Inilah kisah yang kita biasa dengar dan sebarkan!!!!
Kebenaran Yang Tersembunyi

Sebenarnya kisah yang dinyatakan adalah satu pembohongan dan fitnah terhadap seorang sahabat agung.

Ibnu Hazm dalam kitab beliau "al-Muhalla" menyatakan : dan kami telah riwayatkan satu kisah tentang sebab turunnya ayat tersebut iaitu berkenaan dengan Tsa'labah bin Hatib sedangkan kisah tersebut adalah batil kerana Tsa'labah merupakan ahli Badr yang terkenal.

Imam Munawi pula menyebut dalam kitab beliau "Faidhul Qadir" : Imam Baihaqi menyatakan: sanad hadith ini perlu diperhatikan (walaupun) ia masyhur di kalangan ahli tafsir.

Al-Hafidz Al-Iraqi pula menyatakan ketika beliau menjelaskan susur galur hadith dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan riwayat tersebut disebut oleh at-Tabrani dengan sanad yang lemah.

Syeikh Muhammad bin Thohir pula mengungkapkan dalam kitab beliau "Tazkirah al-Maudhu'at", bahawa riwayat tentang kisah ini lemah.

Ibnu Hajar al-Asqalani turut mempertikai kesahihan kisah ini dan beliau menyatakan bahawa kisah sebenar berkenaan sebab turunnya ayat 75 surah at-Taubah tersebut adalah berkenaan golongan munafik.

Manakala imam az-Zahabi juga turut mempersoalkan kisah ini dalam kitab beliau "Mizan I'tidal"

Turut mengkritik kisah Tsa'labah ialah Imam Sayuti dalam kitab beliau Lubab an-Nuqul fi Asbaab an-Nuzul.

Terdapat juga hadith dalam riwayat al-Bukhari"

"Seorang hamba Tsa'labah datang bertemu Rasulullah SAW lantas mengadu perilaku Tsa'labah dengan katanya : Tsa'labah ahli neraka". Lantas Rasulullah memarahi hamba tersebut dengan sabda baginda : Bohong!! Kamulah ahli neraka. Tsa'labah adalah ahli badar dan tahkah kamu bahawa Allah mengampunkan segala kesalahan ahli Badar?"
Kesimpulan

Sepatutnya kita lebih teliti dalam menerima dan menyampaikan kisah berkenaan orang yang hidup pada zaman Rasulullah atau yang digelar "sahabat Nabi". Kisah mereka banyak diseleweng untuk kepentingan beberapa puak.

Rujuklah mereka yang ahli dalam ilmu sirah lebih-lebih lagi mereka yang mahir ilmu rijal (susur galur dan sifat perawi) supaya kita tidak terjerumus sama berkongsi dosa.

Wallahu'alam

0 comments: